Olaszliszka Közélet Kultúra Aktuális Régi hírek 1 Régi hírek 2

Olaszliszka aktuális hírek, új hírek, események, képek és beszámolók

Alternetív honlap 2012 évi részletes szöveges és fotós anyagok, olaszliszkai vonatkozású információk

2012.10.06. Kelet-Európa - Modern Képtár, Nemzetközi Szoborpark, Történeti és Néprajzi Látványtár nyílt Olaszliszkán 2012. október 6-án, az Esze Tamás út 5. sz. alatt, a Kossuth-ház mellett. A megnyitó ünnepség programja volt: A sátoraljaújhelyi Hangásznégyeskamaraegyüttes nyitó zenei előadása. A vendégeket köszöntötte: Kerekes Attila polgármester. A szoborparkról és a képtárról rövid ismertetést tartott, valamint a „Művész-zászlók” kortárs textilművészeti kiállítást megnyitotta: Ézsiás István szobrászművész, a kulturális létesítmény létrehozója. Rövid beszédet mondott Dr. Lebovits Imre a Budapesti Műszaki Egyetem ny. egyetemi docense, központi könyvtárának ny. főigazgatója. A szerencsi Nemzetközi Alkotóműhely és Művésztelep - Plasztika, Design szekciója fiatal alkotóinak kiállított munkáiról beszélt Zalavári József a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense. A sátoraljaújhelyi Hangásznégyes kamaraegyüttes előadása zárta az ünnepélyes megnyitót.

A művészeti, kulturális objektum létrejöttét támogatták: Olaszliszka község önkormányzata, Intertechnika Kft, Várterm Kft, Weinberg 93 Kft, Flashlight Kft, civil adományozók, magyar és külföldi művészek. Olaszliszka Község Önkormányzata és a civil alapítók: Ézsiás István szobrászművész és felesége. ( A kiállítás előzményei: Állandó kortárs magyar képzőművészeti kiállítás, 2005.03.15. „Nemzetközi szoborpark Csiky Tibor” címmel állandó szabadtéri kiállítás, 2005.08.13. Olaszliszka nemzetközi művésztelep. Kiállítás a fesztiválhajón - "Hódolat Petőfinek", 2008.03.15. )

2012.09.24. Nagysikerű hagyományörző szüreti felvonulás és családi nap volt Olaszliszkán 2012.09.22-én. Az Olaszliszkáért Egyesület, az Olaszliszka Önkormányzat és az Olaszliszka Római katolikus egyház közös szervezésében szüreti felvonulást és családi napot rendezett szombaton déletlőtt 10 órától, melyre mindenkit szeretel várt. ( lovas bandérium, kisbíró, címer vivő, szőlőkoszorú vivők, néptánc csoport, Bachus, szüreti munkások, éneklő asszonyok, hintók, feldíszített szüreti szekerek, kötöző férfiak, cigánylányok, cigány zenészek, táncosok, falujáró kisvonat, kerákpárosok, görkorcsolyások, traktorosok.

2012.09.08. Olaszliszkán járt a częstochowai "Fekete Madonna" kegykép aranykeretben lévő hiteles másolata. A Kárpát-medencei útvonal (zarándoklat) főbb állomásai: Kassa, Olaszliszka, Debrecen, Beregszász, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Lövéte, Csíksomlyó, Nagyvárad, Szeged, Kaposvár és Budapest. Az út végállomása a portugáliai Fatime, ahová karácsonykor, szentestén érkezik a Madonna kép. Olaszliszkán egykor a pálosok kolostort építettek, amit Traktér néven, egyre, romosabb állapotban, ma már egyedi védelem alatt, de az időnek kiszolgáltatva, még ismethetünk.

2012.07.22. Egyedi műemléki védettséget kapott az olaszliszkai volt pálos kolostor, a Traktér 500 éves épülete. Műemléki érték: minden olyan épített örökségi elem, valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó területe, együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék; alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.”

2012.06.25. Új templomot avattak Olaszliszkán. A műemlék római katolikus és református templomok felújítása után egy új görög katolikus templomot építettek Olaszliszkán Pál Miklós görög katolikus lelkész, karitasz igazgató vezetésével. Az építkezés külön érdekessége, hogy a település lakói közül vallási hovatartozásra való tekintet nélkül rengetegen kivették a részüket a munkában. A templom ünnepélyes felszentelését Keresztelő Szent János születésének tiszteletére június 24-én tartották. A felszentelés délelőtt fél tízkor kezdődött Orosz Atanáz püspök exarcha atya vezetésével. Az új templom az iskola mellett, az óvodával szemben épült.

2012.06.20. Szivárványsziget - virágsziget az olaszliszkai óvoda udvarán. Állandó szivárvány az olaszliszkai óvoda udvarán. A Kerekerdő Óvoda udvarán állandóan szivárvány van, még borús időben is. Az óvoda vezetői ugyanis pályázati pénzből egy olyan virágoskertet alakítottak ki az óvodásokkal együtt, amely a szivárvány színeit jelképező virágokból áll. Sziromsziget – Tavaly csináltunk egy akciót, amelyben anyák napján a gyerekek a szüleikkel együtt ültettek el egy-egy virágot – mondja Smajda Istvánné, az olaszliszkai óvoda vezetője. – Az akkori akció sikerén felbuzdulva döntöttünk úgy, idén is kitalálunk valamit. Az óvoda bejáratánál néztünk ki egy tíz négyzetméteres területet és a közelmúltban nekiláttunk, hogy az óvodásokkal együtt beültessük. A gyerekek versenyeztek azért, hogy ki ültethessen virágot. Fantasztikus volt nézni, amilyen lelkesedéssel vetették bele magukat az óvoda udvarának a megszépítésébe. Maga a munka a virágok elültetésével nem ért véget, hiszen a gyerekek azóta is folyamatosan gondozzák a virágokat. Kiszedik a közöttük növő gazokat, ha szükséges, akkor öntözik a szigetet, mert így neveztük el: Szivárvány Színű Szirmok Szigete. Miután a mi óvodánkban nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, különösen nagy gondot fektetünk arra, hogy minél több ilyen akciót kitaláljunk a gyerekeknek, amelyek a természet értékeire, annak ápolására és védelmére hívják fel a figyelmüket. forrás: boon.hu

2012.06.16. Könyvtárosok tanulmányi kirándulása Olaszliszkán. Május 25-én az Olvasószolgálati és Helyismereti Műhely keretében Olaszliszkára látogatott a sárospataki kistérségi könyvtárosok kicsiny, de lelkes csapata. Vendéglátónk, Megyeri Sándor kalauzolásában megtekintettük a Kossuth Lajos szülőházát, és megnéztük a liszkai alkotótáborban készült szobrokat is. Kellemes sétát tettünk a Bodrog partján, majd Ender Attiláné bemutatta a liszkai könyvtárat, és az ott folyó munkát. Meghívást kaptunk a helybéli óvodások ballagására, amit nagy örömmel fogadtunk. A gyerekek tündériek voltak, nagyon szép műsort mutattak be. A könyvtárosokban rögtön megszólalt a pedagógus, és úgy gondolták, hogy az itt tapasztaltakat odahaza is elmesélik majd. A ballagás után Megyeri Sándor meglepetés-műsora következett Madarak és versek címmel. A jól kiválasztott költemények, a lírai zene, és Máté Bence természetfotói mindannyiunkat lenyűgöztek. A rendkívül tartalmas délutánt vendéglátónk projektoros vetítéssel egybekötött településtörténeti előadása zárta. Igazán emlékezetes délutánt tölthettünk együtt, és szívből köszönjük Megyeri Sándornak a szép programokat, és a nagyszerű vendéglátást! forrás: www.bazkonyvtar.hu

2012.06.08. Az egyház tanításával össze nem egyeztethető tanokat és hitbeli tévedéseket terjesztett az olaszliszkai római katolikus pap, ezért az érsek felmentette a plébánia vezetése alól.  Az atyának pénteken a parókiáról is ki kell költöznie. Az olaszliszkai római katolikus templomban jelenleg a tolcsvai pap lát el szolgálatot.

Az atya egy helyi „látnok” hatása alá is került, aki azt mondta neki: látta a XVI. Benedek pápa által boldoggá avatott II. János Pál pápát a pokol tüzében égni, ráadásul ezt ki is hirdette a templomban, sőt kiírta a templom ajtajára.

„Az Egri Főegyházmegye érseke Mondel József plébániai adminisztrátort 2012. május 21-én tanbeli tévedések és egyházfegyelmi vétségek miatt felmentette az olaszliszkai plébánia vezetése alól, és további intézkedésig nem végezhet papi szolgálatot. A fegyelmi intézkedésre azért került sor, mert az egyház tanításával össze nem egyeztethető tanokat és hitbeli tévedéseket terjesztett. Ezen túlmenően a liturgikus előírásokat önkényesen és helytelenül értelmezte és gyakorolta. A hívek körében ezzel megütközést és megosztottságot keltett. Ismételt figyelmeztetés ellenére sem volt hajlandó magatartásán változtatni. A főpásztor felszólította Mondel atyát arra, hogy végezzen lelkigyakorlatot, és amikor visszatér a teljes katolikus tanításhoz, jelentkezzen nála szolgálatra. Amennyiben továbbra is makacsul kitart a tévtanításban, főpásztora kezdeményezni fogja a klerikusi állapotból való végleges elbocsátását.”

2012.05.16. "Itt is meg akarjuk mutatni". Szakmai napot tartott 2012.05.09-én Olaszliszkán a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület és a helyi Kerekerdő Óvoda (fotók). Tizennégy település nyolcvan óvodapedagógusa vett részt szerdán azon a szakmai napon, amelyet a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület (MOE) és az Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda tartott az olaszliszkai művelődési házban.
A köznevelési törvényről – Tavaly egy debreceni konferencián tartottam egy bemutatót „Értékeink az integrált pedagógiai rendszer és a művészeti nevelés tükrében” címmel – mondta lapunknak Smajda Istvánné, az olaszliszkai Kerekerdő Óvoda vezetője. – Az ott kapott pozitív visszajelzések után úgy gondoltam, miért ne akarjuk itt is megmutatni? Ezért szerveztük ezt a szakmai napot, ahol a zempléni és az abaúji óvodák és az érdeklődő iskolák vezetői betekintést nyerhettek ebbe a programba. Ezen kívül előadást tartott Fábián Katalin, a MOE elnöke a köznevelési törvény hatásairól. Szentirmai László főiskolai docens a művészet és az esztétikum szerepéről a gyermekek nevelésében címmel tartott előadást, majd Megyeri Sándor vetített képes előadását tekinthették meg a résztvevők Máté Bence természetfotós képeiből. Természetesen nem hiányozhattak a programból az óvodásaink sem, akik egy kedves műsorral köszöntötték a résztvevőket. forrás: boon.hu

2012.04.15. Családi nap Olaszliszka 2012 (fotók). Az Olaszliszkáért Egyesület vezetősége 2012. május 12-én ismét megrendezi hagyományőrző CSALÁDI NAP - FŐZŐVERSENY rendezvényét. Szeretettel várják a családokat, baráti társaságokat, kollektívákat. Szeretnék, ha az Olaszliszkáról elszármazottak is megtisztelnék rendezvényünket. Az Olaszliszkáért Egyesület ,és Olaszliszka Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2012. 05.12.-én tartandó Családi Nap Főző verseny rendezvényére. A rendezvény időpontja: 2012.05.12. 08.00 – 20.00 óráig. A rendezvény helyszíne: Hegyalja Általános Iskola udvara. Délelőtti programok: Főzőverseny 8 órától 13 óráig, Egyéni asztalitenisz verseny, Zempléni Hadtörténeti Szervezet kiállítása, Veterán motorosok bemutatója, Egészségügyi sátor (vércukor, vérnyomásmérés,), Kézművesek bemutatkozása, „Életfa” önkéntes szervezet bemutatkozása. Délutáni programok: Görömbő Kompánia (zenés gyermekműsor), Gold Dance Club tánc csoport bemutatója, „ Halom” dalkör szórakoztató előadása, Kézműves sátor ( Soltészné H. M. „csuhéjos „ ), Dr. Dinya Zoltán prof. előadása az egészséges életmódról, „Egy perc és nyersz” csapatok közti ügyességi vetélkedő.Remélem felkeltettük érdeklődését, és családjával, vagy munkatársaival, baráti társaságával megtiszteli rendezvényünket. olaszliszka.hu

2012.04.04. Jótékonysági koncert. Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját az olaszliszkai Művelődési Házban tartandó jótékonysági koncertre 2012. április 14-én 17 óra 30 perctől. (3933, Olaszliszka, Szent István u.5.) Belépődíj nincs, kérjük nagylelkű adományaikat a Nagyboldogasszony Római Katolikus templom külső világításának felújítására.Közreműködik: Kerek Erzsébet zongoraművész. Műsor: Bach, Chopin, Liszt, Rachmaninov, Ravel és Poulenc művei. forrás:olaszliszka.hu

2012.03.21 Könyvbemutató. VÁNDORLÁS VÉGTELEN UTAKON, IGÉZŐ ERDÉLY, ÖRÖK ERDÉLY című köteteit mutatja be TÉCSI ZOLTÁN 2012. április 11-én 18.00 órától a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. forrás: olaszliszka.hu

2012.02.18. Kultúrházak éjjel-nappal. A láthatatlan madárfotós 2012.02.18. 10.00 - 22.00. Máté Bence természetfotós bemutatása. Zenés vetítettképes összeállítás, Művelődési ház, Olaszliszka. forrás: olaszliszka.eu

2012.02.11. Jótékonysági bál Olaszliszka. Az Olaszliszkáért Egyesület Vezetősége szeretettel meghívja Önt és kedves társaságát az olaszliszkai Művelődési Házba, 2012. február 11-én 19.00 órakor kezdődő Jótékonysági báljára. A zenét szolgáltatja: Kerekes Attila, Belépő: 3.000.– Ft (mely tartalmazza a vacsora árát). PROGRAM: 19.00 Óvodások műsora, Iskolások műsora, Gold Dance Club tánccsoport bemutatója, 20.00 Vacsora, Éjfélkor tombola. A bál bevételéből szeretnénk a tervezett térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges önrészt biztosítani. forrás: olaszliszka.eu

2012.02.08. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter történeti tájjá nyilvánította a 2002 óta az UNESCO Világörökség Jegyzékében szereplő tokaj-hegyaljai történelmi borvidéket. Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu

A honlap együttműködő partnere és tartalmának jogkezelője Oldal Gyula zeneter.hu


Olaszliszka aktuális hírek, új és régebbi hírek, események, képek és beszámolók


Alternetív honlap 2009, 2010, 2011 évi részletes szöveges és fotós anyagok, olaszliszkai vonatkozású információk

2011.11.23. A 60 éves Gúr István meghívja Önt, FÖLDI  VALÓSÁG,  ISTEN  HIT című kötetének bemutatójára 2011. november 25-én 18 óra 30 perckor Olaszliszkán a Művelődési Házba. A kötetbemutatót levezeti: Szabados Ambrus előadóművész, Némethi Lajos költő. Az élő zenét szolgáltatja: Árvai István -Sityu- gitárművész. Verset mondanak: Árvainé Ági, Béres Gyula Tamás, Csonka László és Gúr István László. A kötetet tervezte, szerkesztette és illusztrálta Béres Gyula Tamás grafikuművész. A borítógrafika Kis Judit munkája. forrás: olaszliszka.hu

2011.11.17. Idősek napja 2011. Nagy sikerrel zajlott az Idősek Napja 2011. c. rendezvény 2011.11.17-én a helyi művelődési házban. A polgármester köszöntője után a Kerekerdő Óvoda óvodási kedveskedtek műsorukkal, majd a vámosújfalui Esthajnalcsillag Nyugdíjas Klub tagjai szórakoztatták a kortársakat. A telkibányai férfikórus dalaival zárult a program. A műsor után finom vacsorával és meglepetéssel kedveskedett az Önkormányzat a szépkorúaknak. forrás: olaszliszka.eu

2011.10.10. Olaszliszka - október 15-e emléknap. Határozattal emléknappá nyilvánította október 15-ét Olaszliszka, Kerekes Attila, független  polgármester vezette önkormányzata. Öt éve, 2006 október 15-én verték agyon gyermekei szeme láttára Szögi Lajos tiszavasvári tanárt, aki autójával elsodort egy kislányt. A település önkormányzata azért döntött így, mert nem szabad feledésbe merülnie annak, ami 2006 október 15-én történt Olaszliszkán. Az emléknapon gyászlobogókat helyeznek ki a település közintézményeire és megemlékeznek a tragédiáról. A megemlékezésre várják a pártok, civil szervezetek, egyházak képviselőit, a megyei és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnökét is. Az emléknap komoly média nyilvánosságot kap. Az "Olaszliszka emléknapja" rendezvény 2011.október 15-én 12:00-kor kezdődik. A megemlékezés helyszíne: Szögi Lajos Emlékhely, Olaszliszka, Kossuth u. 80. ( a korábbi gyalogo, kerékpáros, motoros, autós megemlékezések, vonulások, demonstrációk képei, fotói az "Olaszliszka hírek 2003 2006 2011" menüben találhatók. Természetesen a hivatalos olaszliszkai megemlékezésen kívül több hasonló, kisebb nagyobb csoport vagy egyesület által szervezett megemlékezés, felvonulás, gyűlés várható október 14-én és később is.

2011.10.04.  A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálattal közösen nyújtott be sikeres pályázatot, amely lehetővé tette, hogy 2011. október 4-én Balázs Ágnest meghívjuk két író-olvasó találkozóra. Délelőtt Kenézlőn, délután Olaszliszkán volt a vendégünk – számolt be Kövér Sándorné a könyvtár vezetője... A felnőttek elsősorban színésznőként ismerhetik, míg a gyerekek jópofa ifjúsági regények szerzőjeként. A gyerekek megismerkedhettek Lufival és Szamócával, könyvsorozatának állandó szereplőivel, megismerhették kedvenc állataikat, részesei lehettek kalandjaiknak. A találkozó igazából egy jó hangulatú vetélkedő volt. Az írónő által előadott könyvrészletekhez kérdések kapcsolódtak, amelyre írásban kellett válaszolni. A hibátlanul válaszoló gyerekek között sok finom csokoládé talált gazdára, nagy mértékben növelve az írónő népszerűségét. A találkozó után ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a Balázs Ágnes könyvei iránt. Az iskola könyvtárosai gondoskodnak a regények beszerzéséről. A rendezvények európai uniós támogatásból valósultak meg. forrás: sarospatak.hu

2011.09.01. Hivatalosan is folyamatban van az olaszliszkai Traktér épületének levédése, műemlékké nyilvánítása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal révén. Reméljük, hogy vállalkozó is lesz az épület felújítására, újraépítésére. A volt Pálos kolostor, Olaszliszka egyik legrégebbi épületének sorsa 40 - 50 éve bizonytalan.

2011.08.24. Az Olaszliszkáért Egyesület hagyományőrző Szüreti felvonulást rendez, melyre szeretettel invitálják, és várják az érdeklődőket. Időpont: 2011. szeptember 4. (vasárnap) déli 12 óra. Forrás: olaszliszka.eu

2011.07.21. Porcelánbabák kiállítása Olaszliszkán a Művelődési ház pince-kiállító termében.  "A babának két lelke van, de lehet, hogy három. Az egyiket a készítője lehelte belé, a másikat a kislány, aki játszott vele, a harmadikat a gyűjtő, aki szereti és megbecsüli." – hangzott el Olaszliszkán, amikor a Művelődési Ház hangulatos pince-kiállító termében a porcelánbaba kiállítást - Mitrikné Oldal Aranka gyűjteményét - megnyitották… forrás: sarospatak.hu

2011.07.14. Olaszliszkán átadták, felavatták a megújúlt művelődési házat. A pályázati pénzből, támogatással kívül és belül megszépült épület régi és új funkciókkal szolgálja a köz és a művelődés ügyét.

2011.06.28. Olaszliszka több kisebb településsel együtt kimarad a Zempléni Fesztivál ( 2011 augusztus 12 - 20 ) helyszínei közül.

2011.06.21. Látványtánc Európa Bajnokság. A 2011. június 3 - 5 között megrendezett II. Látványtánc Európa Bajnokságon, Kaposváron hat országból 78 tánciskola és több mint 1500 táncos részvételével álltak színpadra táncosaink, ahol az öt induló koreográfia öt aranyérmet hozott. „A” kategóriában, gyermek korcsoportban, Saloon dance kategóriában, latinamerikai táncokkal Tánc az életünk című koreográfiával indultak a legkisebbek, Kiss Klaudia ( Bodrogkeresztúr ), és Kerekes Attila ( Olaszliszka ) és arany érmet szereztek minősítve ezzel kiváló koreográfus-tánctanárukat, Arany Istvánt, Hunkó Emesét, az egyesület elnökét, és nem utolsó sorban szüleiket, akik nem kis részt vállaltak a háttér tevékenységben.

2011.06.03. Elismerés az Olaszliszkai Óvoda vezetőjének. Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár a Pedagógus Nap alkalmából, TELEKI BLANKA-DÍJAT adományozott Smajda Istvánnénak, az Olaszliszkai Óvoda vezetőjének. A díjat azok a  pedagógusok kapták, akik nevelő-oktató fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében. Gratulálunk az díjhoz és elismeréshez !

Olaszliszka aktuális hírek 2009, 2010 Olaszliszka, szüreti felvonulás volt 2010 szeptember 18-án, Olaszliszka, téli foglalkozások az óvodában 2009 január, február , Olaszliszka, téltemetés, farsang, mesemondó verseny, ismerkedés és közös torna 2009 március , Olaszliszka, Szekszárd és kistérsége látogatók Liszkán, 2009.04.30. , Olaszliszka, "A médián túl", konferencia, 2009.05.22., Olaszliszka aktuális, hírek, információk, események 2009.

Olaszliszka alternatív honlapjának részei, előzetes megbeszélés után, a zeneter.hu forrás hivatkozás feltüntetése mellett használhatók fel


Olaszliszka, szüreti felvonulás volt 2010 szeptember 18-án


Eső után szüreti felvonulás. Megkegyelmezett az időjárás az olaszliszkai szüreti felvonulás résztvevőinek, Olaszliszka 09.22.

2007-ben a rossz idő miatt elmaradt, 2008-ban napfényesre sikerült, 2009-ben ? ( nem tudom ), 2010-ben a változékony időjárás tette kicsit bizonytalanná, de a hagyomány erősebb volt és az időjárás kegyes. A menetet élén haladó kisbírót a hagyományos liszkai népviseletbe öltözött lányok, néptánc csoport, címer vivők, szüreti munkások, hintók és szekerek, éneklő asszonyok, cigánylányok, cigány zenészek, cigánytáncosok, kerékpárosok, görkorisok követték. A nap folyamán volt még az óvodások, iskolások, cigány táncosok műsora volt, majd utcai mulatság. Folytatódik a felvásárlók, és a termelők közötti taktikázás. Kevesebb szőlő és bizonytalan minőség várató. A monopolhelyzetben lévő szőlő felvásárló diktálhat és ha a hegyközségek nem tudják kellőképpen megvédeni az érdekeiket, akkor a hegyaljai szőlő és bor egy része olcsó teszkós borrá válhat.

fotók: boon.hu , Berta - köszönet a fotókért, OGy


Olaszliszka, "A médián túl", konferencia, 2009.05.22.


Konferencia volt Olaszliszkán közel száz résztvevővel 2009 május 22-én pénteken

2009.05.23. Konferencia volt Olaszliszkán közel száz résztvevővel 2009 május 22-én pénteken, a Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szolgálat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány szervezésében. "A médián túl - Olaszliszka másik arca" címmel. A nap programja: 8:45-től Regisztráció az olaszliszkai művelődési házban.

9:00-10:30 Betekintés az olaszliszkai oktatási intézmények gyakorlati munkájába ( Kerekerdő Óvoda csoportfoglalkozásainak látogatása, Hegyalja Általános Iskola óráinak látogatása, kooperatív tanulás, informatikai óra, projektmódszer, interaktív tábla. 10:45 Fekete Gyula Polgármester úr megnyitója a Művelődési házban. 11:00 Plenáris előadások a Művelődési házban ( Az együttélés felelőssége - Kóczé Angéla szociológus, A mai magyar média romaképe - Varró Szilvia ujságíró, Egy tragédia pszichológiai vonatkozásai - Molnár Marianna pszichológus. 13:00-14:00 Ebéd az iskola ebédlőjében.

14:00-15:30 A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet olaszliszkai fejlesztőházában megvalósult Tanoda program bemutatása - Moderátor: Rácsok Balázs szupervizor, Az új pedagógiai módszerek alkalmazásának tapasztalatai a Hegyalja Általános Iskolában - Moderátor: Frikker Györgyné iskolaigazgató. Kerekerdő Óvoda integrációs programja - Moderátor: Smajda Istvánné óvodavezető Egyén napi foglalkozások: Bábelőadást szerveztünk a gyerekeknek, délután. pedig csuhé figurák elkészítési módját leshettük el.

A médián túl, Olaszliszka, rendezvény alkalmából bemutattuk az intézményünket és az ott folyó lelkiismeretes munkát.  Érdekességképpen kamillát gyűjtöttünk és szárítottunk. Az óvoda a 2009 évi évzáró műsorában a "vásározót" mutatta be. 2009-ben általános felújítás történik az óvoda épületén, így most korábban bezár az óvoda, hogy szeptemberben megújulva nyithasson ki. ( fotók és szöveg: kerekerdő óvoda )


Olaszliszka, Szekszárd és kistérsége látogatók Liszkán, 2009.04.30.


Szekszárdról és kistérségéből érkeztek látogatók a Sárospataki kistérség több helyszínére, Olaszliszkára is

Hörcsik Richárd polgármester, képviselő úr meghívására érkezett a sárospataki kistérségbe a Szekszárd és kistérsége látogató csoportja. Köztük Horváth István Szekszárd polgármestere, országgyűlési képviselő. A két várost és kistérségét összeköti a bor, a bortermelés, borkultúra és a hasonló gondok, sikeres megoldások. A látogatók Sárospatak mellett több települést felkerestek, elsőként Olaszliszkát, majd Tolcsvát és Hercegkutat.

Olaszliszkán a Hegyalja általános iskolában, a művelődési házban,  polgármesteri hivatalban, a katolikus templomban, a volt katolikus iskolában és a Kossuth emlékház és helytörténeti kiállítás helyszínén ismerkedtek a község értékeivel, történeteivel. A látogató csoport tagjai egy másik képet kaphattak Olaszliszkáról, nem azt amit a bulvármédia éveken át megpróbált "ráhúzni" a községre. Remélhetőleg az ilyen és ehhez hasonló látogatások, találkozók is segítenek feloldani a község megbélyegzését.

fotók: Cziczer Katalin, sarospatak.hu


Olaszliszka aktuális, hírek, információk, események 2009


Beharangozók és szöveges beszámolók az Olaszliszkán tervezett és megvalósult eseményekről

Apokaliptika 2009 címmel képzőművészeti kiállítás nyílt Olaszliszkán.

Különleges képzőművészeti esemény színhelye az olaszliszkai Művelődési Ház. Somogyi Endre művésztanár alkotásaiból nyílt itt kiállítás. Az Apokaliptika 2009 című tárlat megnyitóján közel félszázan vettek részt a hétvégén. A képek témáiban elsősorban egy-egy életérzést jelenít meg a művész.

Zempléni Fesztivál 2009 - Természet(l)esen - Ismét fotókiállításon láthatóak Máté Bence fotói Olaszliszkán

Helyszíne: Olaszliszka - Művelődési ház, Megnyitó: Augusztus 5. szerda, 18:00. A kiállítás megtekinthető : naponta 10 –18 óráig

Máté Bence még mindig a legifjabb tagja a Magyar Természetfotósok Szövetségének (naturArt) és a Magyar Fotóművészek Szövetségének is. 2006-tól madárfotós turizmus szervezéséből él. Világraszóló eredményei alapján mindenhol ismerik nevét, ahol természetfotózással foglalkoznak. Újabb és újabb madárfotós-lesek tervezésével, készítésével foglalkozik itthon Magyarországon, és ma már külföldön is. Nyugodtan kijelenhetjük, hogy ma Máté Bence a mind elismertebbé váló magyar természetfotózás legkiemelkedőbb alakja, vagy ha úgy tetszik: „vezérhajója”.

Dr. Kalotás Zsolt ( természetfotós, a naturArt alapító elnöke )


Olaszliszka, téltemetés, farsang, mesemondó verseny, ismerkedés és közös torna 2009 március


Óvodai játékok, hasznos időtöltés, kézműves foglalkozások tavaszvárás és tavaszvárás a kerekerdő óvodában, Olaszliszkán

Az óvodában már egy hónappal korábban megkezdődött készülődünk a farsangra. Minden héten valami érdekes dolgot készítünk közösen, fokozva a várakozás hangulatát. Hagyományoknak megfelelően, az óvoda udvarán bábut ill. hóembert égettek, közben különböző, tréfás rigmusokat kiabáltak. Az óvoda gyerekei 2009 év elején ismét részt vettek Sárospatakon, a mesemondó versenyen. Az egyik kis mesemondó 3. helyezést ért el, míg egy másik liszkai óvodás különdíjat kapott. Szülők, tanító nénik és az óvoda iskolába készülő gyerekei, közös délutánt töltöttek együtt a Művelődési házban, ahol megismerkedhettek az óvodában használt fejlesztő játékokkal, megfigyelhették gyerekeiket játékos tanulás közben. A nagycsoportosok közös, vidám, jó hangulatú, tornatermi foglalkozáson vettek részt az iskolásokkal.

fotók: Tóthné KÉ, Kerekerdő Óvoda Olaszliszka


Olaszliszka, téli foglalkozások az óvodában 2009 január, február (fotók)


Bár csendesebbek a téli napok, azért most sem unalmas az élet az olaszliszkai óvodában

Az olaszliszkai óvodában télen is  igyekeznek minél változatosabbá és színesebbé tenni a gyerekek egész napos óvodai tevékenységeit. Ebben vannak foglalkozások, szabadidős tevékenységek, zenés, mesés, táncos színház, sok-sok játék. Így telnek januári, februári dolgozós napok, jó közösségi hangulatban és munkában. Ami a fotókon is látszik: festés a hóban, torna, építőjátékok, rajzolás, festés, ragasztás, zenés táncos műsor

fotók: Kerekerdő Óvoda Olaszliszka